AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Медицински услуги Кардиология Проследяване
Проследяване ПДФ Печат Е-мейл

 

Специалистите в AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница са ангажирани дългосрочно с Вашето здраве.

Амбулаторни пациенти

След първото си посещение за амбулаторен преглед Вие ще бъдете посъветван какъв режим трябва да спазвате, какви медикаменти да приемате и кога да се явите за контролен, вторичен или следващ профилактичен преглед.

Повторно записване за преглед можете да направите на:

  • 056/ 893 860
  • 056/ 893 861
  • 056/ 893 862

или директно на адреса на AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница Бургас.

Пациенти след хоспитализация

След като бъдете изписан от AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница Бургас, Вие ще разполагате с два екземпляра епикризи, едната от които трябва да предоставите на своя общопрактикуващ лекар. Също така Вие ще получите рецепта за медикаментите, които трябва да приемате със специфичната за всеки един от тях схема. Вашият лекуващ лекар ще Ви предостави своя телефон, за да се свързвате с него при необходимост.

Също така специалистът ще Ви информира за необходимите Ви контролни прегледи след хоспитализацията.

Записване за следхоспитализационен преглед можете да направите на:

  • 056/ 893 860
  • 056/ 893 861
  • 056/ 893 862

или директно на адреса на AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница  Бургас.

За Вашето здраве и за пълната ефективност на предписаната Ви терапия е ВАЖНО да изпълнявате стриктно напътствията на Вашия лекар, както по отношение на медикаментите, така и за ежедневния Ви режим и навици.

 
Следвайте ни:
Copyright 2010 Acibadem City Clinic
Web design by Syreia Ltd.| Maintenance by OverHertz Ltd.
top