AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Библиотека Кардиология Атеросклероза
Атеросклероза ПДФ Печат Е-мейл

Атеросклерозата катоболест е процеса на „остаряване” на целия ни организъм. Остаряването на артериите и натрупването на липиди в тях започва още от момента, когато организмът спре да расте. Плаки от атеросклероза са намирани още в абортирал зародиш. Това ни навежда намисълта, че ние никога няма да спечелим войната с природата, но вече има много известни механизми, лекарства и методи, с които да се спечели битката.

В медицината съществуват изключително модерни и съвременни методи за лечение на конкретните последици от болестта, а това са стесняване и запушване на жизненоважни артерии, водещи до тежка исхемия или недостатъчност не само на сърдечния мускул с последващ инфаркт, но и на мозъчните артерии с последващ инсулт, на бъбречните артерии с неовладяващи се хипертонични кризи и на артериите на краката, водещи до инвалидизация и ампутация. Тези проблеми са сериозен бич за хората над 55 години. Това не изключва и младите пациенти в творческа възраст. Диагностиката включва анамнеза, преглед на пациента – електрокардиограма, ехокардиография, велотест, лабораторни изследвания, изследване на рисковите фактори, доплер, ехография, която следи кръвотока в съответните съдове. Прилага се последващо ангиографско изследване с контраст на съдовете, хранещи съответно сърцето и бъбречните, периферните и мозъчните артерии. При установяване на стеснения в клиниката се използват всички съвременни методи на лечение, които се използват и по света. Прилагат се иновативни методики за преодоляване на стесненията: на каротинните (сънни)артерии, които могат да предотвратят един тежък, инвалидизиращ инсулт или последиците на преживян такъв със застрашаващ повторен. Не без да намалят значението и най-често в резултат на нелекуваното кръвно налягане е т.нар. дисекация на аортата. Това е много сериозно заболяване, при което в 98% от случаите пациентите умират в първите 24 часа. А останалите преживели в 95% умират до края на първата година. При това заболяване се получава разслояване (разкъсване) на стената на аортата, където прониква кръв и нарушава целостта и води до риск тя да се разкъса. На това място се имплантира вътресъдова протеза, която като маншон пази стената (като арматура) и спасява човешкия живот. Много рядко пациен тите с тежка атеросклероза имат заболяване само на един орган или една система. Хората, които имат високо кръвно, тежка дислепидемия, хипертония, преживян инфаркт или инсулт, обикновено имат засягане на много органи и системи.

Процедурата се извършва чрез достъп през артерията на ръката или крака с местна анестезия. През цялото време пациентът е в пълно съзнание. Тя не е болезнена, дори няма лек дискомфорт. Така се установява съответното стеснение на съответните артерии. Много често паралелно с диагностиката се извършва и самото лечение, т.е. имплантирането на стентовете. В България, както и по света, се използват основно два вида. Клиниката разполага с всички възможни варианти на вътресъдови протези (стентове). При нас се прилагат иновативни методи по време на инсулт в острата фаза – инжектира се медикамент, разтапящ тромба, и се използват системи за тромбоаспирация - измъкване на тромба от артерията. При един тежък инсулт, ако се извърши тази процедура навреме, последици липсват. Т.е. не се минава през тежката инвалидизация, пареза и дългия болничен престой

Ако инсултът е подходящ като клиника и след изследване на скенер, това трябва да стане в рамките на първите два часа. След това може да се приложи медикамент, който да разбие тромба, но с по-малък ефект върху инсулта. Същото важи и за инфарктите. Всяка минута спасява клетка, която умира, докато не се отвори запушеният съд. Колкото по-бързо, толкова по-добре за сърцето и без тежки последици, ограничена зона на инфаркта и по-бързо възстановяване.

Нашата клиника е отворена 24 часа за всички пациенти, имащи нужда от консултация. Всеки човек с болка, непреминаваща 10-15 минути, може да потърси помощ. Всеки човек с диагностицирана атеросклероза със запушване на артериите може да се консултира при нас.

Телефоните за връзка с СБАЛ по Кардиохирургия АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Бургас са:

  • 056/ 893 860
  • 056/ 893 861
  • 056/ 893 862


 
Следвайте ни:
Copyright 2010 Acibadem City Clinic
Web design by Syreia Ltd.| Maintenance by OverHertz Ltd.
top