AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Начало За нас
Кардиохирургичната болница на Бургас
АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК КАРДИОХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ще постигне тази позиция, като трансформира опита в областта на здравеопазването чрез изграждане на култура на грижите, качеството, обслужването, иновациите и високите медицински постижения.
АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК КАРДИОХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА Бургас ще бъде призната от служители, лекари, пациенти, доброволци и обществото като най-доброто място за работа, най-доброто място да се практикува медицина и най-доброто място за оказване на високоспецилизирана медицинска помощ.
АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК КАРДИОХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА Бургас е организация от хора, работещи заедно, за да предоставят грижи всеки ден за подобряване на здравето и благосъстоянието на онези, които лекуваме.
Изконните ценности на АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИККАРДИОХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА Бургас са почтеност, грижовност, иновативност и съвършенство.
АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК КАРДИОХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА Бургас е посветена на предоставянето на висококачествени здравни грижи.
Здравните услуги са едни от най-важните услуги, които ще изберете за себе си и своето семейството. Като потребители на здравни услуги, Вие имате възможност да решите къде да търсите лечение. Ние от АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК КАРДИОХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА сме се ангажирали да предоставяме здравно обслужване на най-високо ниво. Вие имате правото да очаквате високо качество на предоставените грижи от Вашия медицински екип.
Това е отговорност на всеки един от нас!
Осигуряването на безопасността на пациентите изисква всички от AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница Бургас да превърнат сигурността на пациента в приоритет. Докато нашите лекари, сестри, служители и доброволци се посветят на ежедневно осигуряване на най-добрите и най-безопасни грижи е от съществено значение и пациентите да станат активни и информирани в своя лечебен процес.

  • Сертифициране

 

Аджибадем Сити Клиник Кардиохирургична Болница Бургас е сертифицирано лечебно заведение по EN ISO 9001:2008 (Система за управление на качеството) след обстоен одит от оторизиран орган. Той удостоверява способността на  организацията да предоставя непрекъснато услуга, която да е адекватна на изискванията на пациентите и на приложимите нормативни изисквания, както и да показва стремеж за повишаване на качеството.


 
Следвайте ни:
Copyright 2010 Acibadem City Clinic
Web design by Syreia Ltd.| Maintenance by OverHertz Ltd.
top