Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Кардио Център Понтика
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

В Кардио Център “Понтика” ние работим, за да променим разбирането за здравно обслужване на нашите пациенти и техните семейства. Това означава, че за нас грижата за вас е на първо място. При нас повече от 40 служители и 24 лекари имат мисията да помагат на гражданите на Бургас и района в борбата срещу най-разпространените социално значими заболявания у нас - болестите на сърдечно-съдовата система.

Клиника Кардиологии и Кардиохирургии
Больница для вашего сердца!
Cardiology and Cardiac surgery Center Pontika
Specialized care for your heart!

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за провеждането на процедура за избор на изпълнител по договор за възлагане на поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на СБАЛК Кардио Център „Понтика” ООД” от 03.04.2014г.

     
продължава>
 

Как да ни намерите

Банер
гр. Бургас,
ул. "Ст. Стамболов" № 73
в сградата на МБАЛ Бургас,
срещу Спешен център

ЗОП

Обратна връзка

Контакти


Кариери | Партньори | Контакти | Въпроси и отговори | Facebook